Creativiteitsmanagement

Hoewel creativiteit "hotter" dan ooit is, is hier nog maar weinig van bekend op de werkplek. Ja, het staat mooi in de competentie omschrijving. En daar staat dan ook direct bij dat het niet te ontwikkelen is. Dat laatste klopt. Wat is er dan wel mogelijk als je medewerkers creatiever moeten worden om het bedrijf te laten overleven in deze tijd.

Heel eenvoudig: 
"Hef de blokkades op welke de creativiteit blokkeren."

Teresa Amabile (hoofd van de Entrepreneurial Management Unit van Harvard Business School) maakt een onderscheid tussen specifieke vakbekwaamheid en algemene creatieve vaardigheden.

  1. Specifieke vakbekwaamheden zijn al die vaardigheden die bij een specifiek beroep horen.
  2. Algemene creatieve vaardigheden zijn gedragingen die mensen uit verschillende creatieve vakgebieden gemeen hebben.

Op basis van dit onderscheid heeft de sociaal psycholoog Lucas Derks het Kreta Model ontwikkeld.

Dit model bevat 7 kernbegrippen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Door de juiste vragen te stellen kunt u te weten komen op welk moment u of uw medewerker vastloopt. Dan is het door het inzetten van de geschikte interventie mogelijk om de blokkade(s) op te heffen. 

Hoe dat dan moet is beschreven in het boek:

"Het Kreta Model" (ISBN 978-90-820238-0-0).
Dit boek is o.a. te verkrijgen via bol.com.

Ook kunt u met ons contact opnemen voor een lezing, workshop of training. Deze worden allen in samenwerking met of onder auspiciën van Lucas Derks verzorgd.